Vừa dịch đến đoạn này một phép thiền đơn giản xin chia sẻ để mọi người cùng thực hành

Vừa dịch đến đoạn này, một phép thiền đơn giản, xin chia sẻ để mọi người cùng thực hành.
“Nên nhớ điều này: từ sáng sớm, khi bạn mở mắt, hãy cố là thật và đích thực. Đừng làm bất cứ điều gì giả. Nhớ liên tục trong bảy ngày trọn vẹn. Đừng làm bất cứ điều gì giả. Bất cứ thứ gì bị mất đi, cứ để nó mất. Dù thua thiệt điều gì, cứ để thua thiệt. Nhưng giữ nguyên là thật, và trong vòng bảy ngày bạn sẽ cảm nhận được một sự sống mới trong mình. Các lớp đã chết sẽ bị phá bỏ và dòng sinh lực mới sẽ đến với bạn. Lần đầu tiên bạn sẽ lại cảm thấy sống động – một sự tái sinh.”
OSHO – SÁCH CỦA NHỮNG BÍ MẬT, TẬP 3

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *