Triệu chứng não cá vàng của con gái Em thèm bánh ngọt em muốn uống trà sữa chiều giờ em đã ăn gì đâu

Triệu chứng não cá vàng của con gái: “Em thèm bánh ngọt, em muốn uống trà sữa, chiều giờ em đã ăn gì đâu?” – vừa 5 phút sau bữa tối. “Em lấy thêm cái áo nhé. Nãy chưa mua được gì …” – vừa lướt một vòng khu mua sắm với vài bộ váy trên tay chàng trai. “Em chưa có thỏi son này, em thiếu màu son đó!” – mặc dù vài hôm trước, vừa mua một màu son y như vậy. Đấy. Mọi thứ đều có lí do của nó cả. Ăn nhiều, tại quên. Mua sắm nhiều, cũng tại quên. Chỉ mỗi cái tật giận dỗi, là lâu quên! Nên con gái tròn người hoặc hay hết tiền cho đầm váy, mĩ phẩm. Đáng thương chứ đâu thể trách phải không? Khải Vệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Triệu chứng não cá vàng của con gái Em thèm bánh ngọt em muốn uống trà sữa chiều giờ em đã ăn gì đâu

Triệu chứng não cá vàng của con gái: “Em thèm bánh ngọt, em muốn uống trà sữa, chiều giờ em đã ăn gì đâu?” – vừa 5 phút sau bữa tối. “Em lấy thêm cái áo nhé. Nãy chưa mua được gì …” – vừa lướt một vòng khu mua sắm với vài bộ váy trên tay chàng trai. “Em chưa có thỏi son này, em thiếu màu son đó!” – mặc dù vài hôm trước, vừa mua một màu son y như vậy. Đấy. Mọi thứ đều có lí do của nó cả. Ăn nhiều, tại quên. Mua sắm nhiều, cũng tại quên. Chỉ mỗi cái tật giận dỗi, là lâu quên! Nên con gái tròn người hoặc hay hết tiền cho đầm váy, mĩ phẩm. Đáng thương chứ đâu thể trách phải không? Khải Vệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Triệu chứng não cá vàng của con gái Em thèm bánh ngọt em muốn uống trà sữa chiều giờ em đã ăn gì đâu

Triệu chứng não cá vàng của con gái: “Em thèm bánh ngọt, em muốn uống trà sữa, chiều giờ em đã ăn gì đâu?” – vừa 5 phút sau bữa tối. “Em lấy thêm cái áo nhé. Nãy chưa mua được gì …” – vừa lướt một vòng khu mua sắm với vài bộ váy trên tay chàng trai. “Em chưa có thỏi son này, em thiếu màu son đó!” – mặc dù vài hôm trước, vừa mua một màu son y như vậy. Đấy. Mọi thứ đều có lí do của nó cả. Ăn nhiều, tại quên. Mua sắm nhiều, cũng tại quên. Chỉ mỗi cái tật giận dỗi, là lâu quên! Nên con gái tròn người hoặc hay hết tiền cho đầm váy, mĩ phẩm. Đáng thương chứ đâu thể trách phải không? Khải Vệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Triệu chứng não cá vàng của con gái Em thèm bánh ngọt em muốn uống trà sữa chiều giờ em đã ăn gì đâu

Triệu chứng não cá vàng của con gái: “Em thèm bánh ngọt, em muốn uống trà sữa, chiều giờ em đã ăn gì đâu?” – vừa 5 phút sau bữa tối. “Em lấy thêm cái áo nhé. Nãy chưa mua được gì …” – vừa lướt một vòng khu mua sắm với vài bộ váy trên tay chàng trai. “Em chưa có thỏi son này, em thiếu màu son đó!” – mặc dù vài hôm trước, vừa mua một màu son y như vậy. Đấy. Mọi thứ đều có lí do của nó cả. Ăn nhiều, tại quên. Mua sắm nhiều, cũng tại quên. Chỉ mỗi cái tật giận dỗi, là lâu quên! Nên con gái tròn người hoặc hay hết tiền cho đầm váy, mĩ phẩm. Đáng thương chứ đâu thể trách phải không? Khải Vệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Triệu chứng não cá vàng của con gái Em thèm bánh ngọt em muốn uống trà sữa chiều giờ em đã ăn gì đâu

Triệu chứng não cá vàng của con gái: “Em thèm bánh ngọt, em muốn uống trà sữa, chiều giờ em đã ăn gì đâu?” – vừa 5 phút sau bữa tối. “Em lấy thêm cái áo nhé. Nãy chưa mua được gì …” – vừa lướt một vòng khu mua sắm với vài bộ váy trên tay chàng trai. “Em chưa có thỏi son này, em thiếu màu son đó!” – mặc dù vài hôm trước, vừa mua một màu son y như vậy. Đấy. Mọi thứ đều có lí do của nó cả. Ăn nhiều, tại quên. Mua sắm nhiều, cũng tại quên. Chỉ mỗi cái tật giận dỗi, là lâu quên! Nên con gái tròn người hoặc hay hết tiền cho đầm váy, mĩ phẩm. Đáng thương chứ đâu thể trách phải không? Khải Vệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Triệu chứng não cá vàng của con gái Em thèm bánh ngọt em muốn uống trà sữa chiều giờ em đã ăn gì đâu

Triệu chứng não cá vàng của con gái: “Em thèm bánh ngọt, em muốn uống trà sữa, chiều giờ em đã ăn gì đâu?” – vừa 5 phút sau bữa tối. “Em lấy thêm cái áo nhé. Nãy chưa mua được gì …” – vừa lướt một vòng khu mua sắm với vài bộ váy trên tay chàng trai. “Em chưa có thỏi son này, em thiếu màu son đó!” – mặc dù vài hôm trước, vừa mua một màu son y như vậy. Đấy. Mọi thứ đều có lí do của nó cả. Ăn nhiều, tại quên. Mua sắm nhiều, cũng tại quên. Chỉ mỗi cái tật giận dỗi, là lâu quên! Nên con gái tròn người hoặc hay hết tiền cho đầm váy, mĩ phẩm. Đáng thương chứ đâu thể trách phải không? Khải Vệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *