Sẽ có 1 sân ga chờ bạn có thể gần và cũng có thể xa nơi bạn xuất phát

Sẽ có 1 sân ga chờ bạn, có thể gần và cũng có thể xa nơi bạn xuất phát. Nhưng bạn đừng vội vàng, trông mong tìm ga đến nhé! Bạn hãy quan sát những cảnh vật trên đường đi của đoàn tàu và sẽ nhận thấy rằng sẽ có 1 sân ga lạ hoặc quen níu chân bạn bước xuống. Còn nếu không có 1 sân ga nào để bạn bước xuống thì bạn cứ tiếp tục quay lại điểm xuất phát và tiếp tục cuộc hành trình. *Stt này chỉ dành cho hành khách chưa chọn được ga đến nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *