Rồi có ngày bạn sẽ trưởng thành

Rồi có ngày bạn sẽ trưởng thành. Rồi có ngày bạn sẽ tìm được bờ vai khác. Nhưng bây giờ thì mình cứ tựa vào nhau như thế này Khánh An Vũ nhé!

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *