Lại 1 ngày đẹp trời với khoảng thời gian toẹt vời với cái bạn này

Lại 1 ngày đẹp trời với khoảng thời gian toẹt vời với cái bạn này. Và chủ đề hôm nay là PHÂN.
Hô hô, hẳn là 1 chủ đề sạch sẽ. Mềnh đến chết với cái kiến thức của bạn í. Không biết 500 bạn bè fb có ai am tường về PHÂN thì vào thẩm giúp mềnh với, chứ cái món này quả tình mềnh chịu. Gì mà con gì ăn phân của mẹ. Con gì thik dẫm vào phân của mình. Con gì có máy bắn phân v.v và v.v…
Bây giờ kiến thức của bạn í cứ gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Mỗi lần nghe câu ” con đố mẹ ..” là toát hết mồ hôi hột. Hị hị, nhg ở cạnh bạn í luôn là thời gian cực kỳ lý thú, mềnh là cười đau hết cả mồm.
Yêu cái bạn xiên xần này chít mất

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *