Duyệt lại những hợp đồng hồi đó hình như đây là hợp đồng mua bán trà đầu tiên do chính mình soạn năm 2007

Duyệt lại những hợp đồng hồi đó, hình như đây là hợp đồng mua bán trà đầu tiên do chính mình soạn năm 2007.
Nhìn là bật cười ngay vì ngày xưa luôn thích chọn font Verdana cho chữ nó to tròn béo ú, chứ ko thích dùng Arial hay Times New Roman ^_^
Nhìn lại thấy vui vui, một chặng đường đã qua.
#traviet #traviet2007 #phamdangan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *