Chưa bao giờ nhận đc gói hàng nào gây THẤT VỌNG như thế này

Chưa bao giờ nhận đc gói hàng nào gây THẤT VỌNG như thế này!
Hàng gửi từ HCM vậy mà có mỗi cái túi, xong bấm gim miệng và gửi ra tận Hn các mày ạ! Hàng bên trong thì nhạy cảm mà ko có lớp nilon nào, toang hoác luôn! Potay với shop!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *