Chính thức ốm sau những tuần dài ăn nắng, uống lạnh từ trà đến bia

Chính thức ốm sau những tuần dài ăn nắng, uống lạnh từ trà đến bia.
Sáng dậy quyết tâm quên chuyện rượu bia để phục hồi khí lực thì trưa lại gặp mâm cỗ thế này. Đám to, người ta vui, sao cứ phải nhìn!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *