3 ĐIỀU TỰ DẶN LÒNG 1 Là phụ nữ phải sống như một chất gây nghiện hoặc không thể động vào hoặc không thể từ bỏ

???3 ĐIỀU TỰ DẶN LÒNG
1. Là phụ nữ phải sống như một chất gây nghiện, hoặc không thể động vào hoặc không thể từ bỏ. Đừng biến mình như một món đồ chơi để ai đó dễ dàng cầm lên rồi dễ dàng từ bỏ.
2. Tập trung vào cải tạo và sửa chữa không cơi nới, đập phá. Chỉ đập phá khi bạn đã biết cách cải tạo và sửa chữa mà ngôi nhà đó không còn phù hợp thì hãy đập nhanh, gọn để xây mới hoàn thiện hơn.
3. Là phụ nữ hãy biết cách Lãnh Đạo Bằng Yêu Thương bởi chỉ có yêu thương là con đường ngắn nhất, duy nhất để bạn kết nối tới trái tim của người đàn ông đó và giúp bạn tìm ra hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Các nàng nhé ❤️❤️❤️❤️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *